ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

 

Dobiega końca rozpoczęta w maju inwestycja pt. ,,Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami ul. Mielczarskiego-Elbląska- Wojska Polskiego”. Jej realizacja przebiegała dwuetapowo i związana była z przekroczeniem drogi wojewódzkiej nr 504, km 39+725, na którym to odcinku zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie realizowany był przewiert sterowany z zastosowaniem kabla ciepłowniczego systemu Brugg Flexwell FHK 147/220. Całkowita długość wybudowanej sieci z przyłączami  L=2 x 530 m.

Zadanie ma na celu:

  • zwiększenie obszaru dostępności sieci ciepłowniczej,
  • podłączenie nowych odbiorców ciepła – Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Elbląskiej 22 i 24,
  • oraz zmianę sposobu zasilania budynków SM ZATOKA tj. Elbląska 18A, Elbląska 18B, Elbląska 20 – budynki zostały odłączone od węzła grupowego ,,Matejki” i wyposażone w węzły indywidualne dla każdego budynku.

Zrealizowane zadanie to dalszy rozwój ciepła systemowego w mieście Braniewo, podnoszącego komfort życia mieszkańców i zmniejszającego niską emisję do atmosfery.

            Od miesiąca sierpnia realizowane będą kolejne umowy przyłączeniowe zawarte z mieszkańcami obiektów położonych przy ul. Kościuszki, Żeromskiego, Armii Krajowej, Sikorskiego, Plac Grunwaldu.

12

Miejsce włączenia ul. Mielczarskiego 1 w trakcie prac i po odtworzeniu terenu

 

34

ul. Elbląska 20 w trakcie prac i po odtworzeniu terenu

 

56

Przyłącze do budynku Elbląska 18A w trakcie prac i po odtworzeniu terenu

WZNOWIENIE BRZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

        Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o .o. w Braniewie, informuje, że z dniem 1czerwca 2020r, wznawia bezpośrednią obsługę interesantów oraz możliwość dokonywania rozliczeń w kasie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt oraz o  przestrzeganie reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk przy wejściu do Spółki).

Zachęcamy do korzystania  z platformy eBOK oraz uiszczenia płatności drogą elektroniczną.

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                 Zarząd Spółki

                                                                                  Braniewo, dn. 26.05.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

         Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie informuje, że w dniu 27.05.2020 r. w godz. od 07.00 do 15.00 nastąpi wstrzymanie dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do odbiorców z 8 SOO grupy taryfowej (ul. Elbląska i ul. Mielczarskiego), zasilanych z kotłowni i węzła grupowego przy ulicy Stefczyka w Braniewie.

            Za powstałe utrudnienia przepraszamy, a czas wstrzymania dostawy energii cieplnej ograniczymy do minimum.

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                         Zarząd Spółki

                                  

 

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że od dnia 04.05.2020 roku, biuro Spółki będzie czynne w godzinach 7.00-15.00

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Braniewie informuje, że od dnia 30.03.2020 roku do odwołania, biuro Spółki będzie funkcjonowało w godzinach 7-13.