Wykonujemy sieci i przyłącza w technologii rur preizolowanych

 • roboty ziemne
 • montaż rurociągów
 • odbiory techniczne
 • uruchamianie sieci i przyłączy

Świadczymy usługi konserwacyjne węzłów cieplnych

 • utrzymanie instalacji węzła w szczelności
 • likwidację niedogrzewań
 • konserwację urządzeń w węźle
 • eksploatację urządzeń w ramach konserwacji

Świadczymy usługi laboratoryjne

Wykonujemy analizy opału z prób dostarczonych przez klienta. Próbki do badań przyjmowane są wraz ze zleceniem (forma pisemna). Informacji udziela laboratorium pod nr tel. 55 644 15 15 w. 109 lub 55 243 27 62

docPobierz cennik za analizę opału w formacie doc

pdfPobierz cennik za analizę opału w formacie pdf

Wynajmujemy sprzęt

Ładowarka kołowa Ł-34 o pojemności łyżki 3,4 m3

docPobierz cennik wynajmu sprzętu w formacie doc

pdfPobierz cennik wynajmu sprzętu w formacie pdf

Sprzedajemy żużel

 • Sprzedaż żużla prowadzona jest dla osób fizycznych oraz osób prawnych nie będących przedsiębiorcami np..: Urząd Gminy, Urząd Miasta, szkoła, fundacja, stowarzyszenie itp.
 • Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom pod warunkiem, że posiadają oni właściwe zezwolenia w zakresie odzysku, zbierania, unieszkodliwiania i transportu odpadu o kodzie 10 01 01 żużle, popioły paleniskowe.
 • Zakupiony żużel może być wykorzystany wyłącznie na potrzeby własne związane z utwardzaniem powierzchni, utwardzaniem dróg i placów, budową fundamentów.
 • Wydawanie żużla następuje tylko i wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku o sprzedaż żużla paleniskowego przez odbiorcę, a w przypadku przedsiębiorców należy przestawić stosowne zezwolenie.

Koszt 1 tony żużla wynosi – 1,00 zł netto + 23% VAT. - Nowa stawka cenowa obowiązuje od 01.09.2021r
W cenę żużla wliczony jest załadunek. MPEC Braniewo nie świadczy usług transportowych.

docPobierz wniosek o sprzedaż żużla w formacie doc

pdfPobierz wniosek o sprzedaż żużla w formacie pdf

Zobacz galerię zdjęć

Usługi laboratoryjne
Usługi laboratoryjne
Ładowarka kołowa Ł-34
Ładowarka kołowa Ł-34
Roboty ziemne
Roboty ziemne
Roboty ziemne
Roboty ziemne
Usługi laboratoryjne
Usługi laboratoryjne
Węzeł cieplny
Węzeł cieplny
Węzeł cieplny
Węzeł cieplny